Monday, August 5, 2019

પ્રજ્ઞા વિશેષ માર્ગદર્શન કાર્યશાળા

 આપ પ્રજ્ઞા અભિગમ સંદર્ભે અધ્યાપનમાં કોઈ પણ મુશ્કેલી મુશ્કેલી અનુભવતા હોવ તો આપેલ લિંક પર ફોર્મ ભરશો. આપની અનુકૂળતા મુજબ ડાયટ, ઇડર પર આવી મુશ્કેલી હલ કરી શકશો

https://docs.google.com/forms/d/1WPcA-RuQPBoXweP8TqFGGfG_gbrJ38s4S5UmRxN6MuQ/edit?usp=sharing

Archives