જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર  

૧૮/૦૮/૨૦૧૧ 

SRG ORDERS

ભિલોડા                    હિમતનગર                      ઇડર 

ખેડબ્રહ્મા                   માલપુર                           મોડાસા 

પ્રાંતિજ                    વડાલી 

એસ. આર. જી. મિત્રો આપના ઓર્ડર ની કોપી મેળવવા માટે આપના તાલુકા ના નામ પર ક્લિક કરો. 

આભાર... 

Comments

pm said…
thanks sir,i recieve my order.it's good idea.....

Popular posts from this blog

દ્વિતીય સત્રની તાલીમ માટેનું પૂૂરક સાહિત્ય